Gouverneur Josje Bootsma op bezoek

Posted By Irene Jacobs


Josje Bootsma, de nieuwe gouverneur van district 1600, komt vanavond op bezoek bij de vier Rotaryclubs. Dat wordt een bezoek aan ons allen gezamenlijk! We treffen elkaar in OPEN – passend bij het open karakter van Rotary.

Programma:

17:30 – 18.00 uur inloop

18.00 – 18.15 uur Margot Nicolaes – visie Open 2023

18.15 – 19.00 uur Gouverneur Josje Bootsma

19.00 – 20.30 uur Walking Diner

Bookmark the permalink.