Energieneutrale renovatie van de Afsluitdijk

Posted By Irene Jacobs


 

Carlo Kuiper van de BAM vertelt over het energieneutraal renoveren van de Afsluitdijk.

De heer Kuiper is projectleider bij BAM PPP. Hij werkt daar aan het Afsluitdijk-project in opdracht van Rijkswaterstaat. Dit omvat het versterken van de dam, de bouw van een pompstation, de renovatie van de bestaande sluizen en de bouw van twee sluisdeuren. “Een zeer divers en multidisciplinair project”, aldus Carlo Kuiper.

De Afsluitdijk is een onderdeel van de Zuiderzeewerken. In 1927 werd begonnen met de aanleg en vijf jaar later, in 1932, werd het laatste sluitgat, de Vlieter, gesloten. Een jaar later werd de dijk opengesteld voor het wegverkeer. Aan beide kanten van de Afsluitdijk liggen sluizen voor de scheepvaart en spuisluizen. Tegen Noord-Holland zijn het de Stevinsluizen. Op Kornwerderzand, ruim 4 km van Friesland, liggen de Lorentzsluizen. De hele dijk is 32,5 km lang, het waterkerende deel ervan 30 km. De Afsluitdijk is van 2019 tot 2022 afgesloten voor voetgangers en fietsers in verband met groot onderhoud aan de dijk.

In plaats van Zoom gebruiken we vandaag MS Teams. Let op je mailbox voor de link.

Bookmark the permalink.