Een goede én veilige fiets-infrastructuur in Parijs

Posted By Irene Jacobs


Stein van Oosteren woont al zo’n 20 jaar in Parijs en wilde zich nuttig maken voor de maatschappij daar. ‘Ik ga daar elke dag op de fiets naar het werk en het viel mij op hoe weinig fietsers daar zijn. Ik ben toen in de lokale politiek actief geworden, want ik wilde meer fietsers op de weg krijgen. Daarop heb ik besloten een fietsvereniging op te richten. Daarna heb ik in 2018 alle fietsverenigingen van Parijs bij elkaar gebracht en zo werden we een vereniging die op regionaal niveau actief is. Dat houdt in dat we nu in de hele regio Parijs met zo’n 12 miljoen inwoners bezig zijn’, aldus Van Oosteren. En voor die 12 miljoen inwoners wilde hij een goed fietsnetwerk maken. ‘We hebben daarom een kaart gemaakt en die bij politici aangeboden. Die hebben er nu voor gezorgd dat dit plan daadwerkelijk uitgevoerd wordt.’

Bookmark the permalink.