Bestuursoverdracht

Posted By Irene Jacobs


Na twee jaar (door een extra ‘crisisjaar’) draagt Edith vanavond de voorzittershamer over aan Frank. Ook zo benieuwd naar zijn nieuwe jaarplan? We gaan het vandaag horen! Dick geeft het penning-stokje over aan Evert. Ook horen we hoe de nieuwe commissies worden ingevuld en wie de nieuwe voorzitters daarvan zijn.

Bookmark the permalink.