3.000 euro voor shelterboxen voor Turkije en Syrië

Posted By Irene Jacobs


Turkije en Syrië zijn recent getroffen door enkele zeer zware aardbevingen. Als gevolg daarvan zijn al meer dan 40.000 mensen gedood en duizenden mensen gewond door het instorten van gebouwen. Woningen zijn vernietigd of kunnen niet meer worden bewoond, uit angst voor naschokken – wat betekent dat veel mensen in de sneeuw en zware regenbuien overnachten. Er is sprake van grote humanitaire nood in het getroffen gebied.

Rotary komt in actie, door de clubs te vragen geld over te maken teneinde zoveel mogelijk shelterboxen naar het rampgebied te kunnen brengen. Ook RCDK heeft daaraan bijgedragen: een oproep leidde binnen korte tijd tot een bijdrage van 3.000 euro, waarmee vier shelterboxen gefinancierd kunnen worden.

Voor meer info: https://www.rotary.nl/nieuws/nieuws/ShelterboxenTurkijeSyrie/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.