Oplossen stikstofcrisis met de gebiedsgerichte aanpak Ministerie LNV

Posted By Irene Jacobs


Ad Schoof – de neef van! – zal ingaan op het mogelijk oplossen van de stikstofcrisis met de gebiedsgerichte aanpak van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hij schrijft zelf “Ik werk aan innovatiebeleid en verduurzaming van de energiehuishouding.”

Bookmark the permalink.