Ontwikkelingen Schieoevers

Posted By Irene Jacobs


Tako Postma neemt ons vanavond mee naar de plannen voor de ontwikkeling van de Schieoevers in Delft. Hij is sinds september 2019 Stadsbouwmeester van Delft. In een interview in januari 2021 vertelde hij: ““En dan hebben we natuurlijk het Schieoevers-gebied. Over een paar jaar komt de Schieweg als uitvalsweg naast de spoorlijn te liggen. Op de Kabelfabriek worden heel veel woningen gebouwd. Langs de Schie hou je een heel mooi aangesloten gebied langs het water over waar een park gemaakt wordt waar mensen op allerlei manieren elkaar kunnen ontmoeten.” Genoeg stof voor een levendige avond!

Bookmark the permalink.