Mijnbouwpleingebouw

Posted By Irene Jacobs


Royal Haskoning vertelt vandaag over de toekomst van het gebouw aan Mijnbouwplein 11.

Hier was lange tijd het laboratorium voor microchemie en metallografie, later Technische Physica van de afdeling der Algemene Wetenschappen van de Technische Hogeschool, gevestigd. Het gebouw van architecten G. van Drecht, W.F.L. van Leeuwen en Johan Robbers werd in 1917 ontworpen in de stijl van de Overgangsarchitectuur. In 1929 werd de planning weer opgepakt om volgens het oorspronkelijke plan het gebouw te bouwen. In 1930 kwam het gebouw gereed. Nadat in 1966 het nieuwe laboratorium voor Technische Natuurkunde aan de Lorentzweg 1 in gebruik werd genomen kreeg het gebouw een algemene bestemming. In het rijzige trappenhuis hing geruime tijd de slinger van Foucault.

De twee vleugels van het L-vormige laboratorium, die zich langs de Michiel de Ruyterweg en de Mijnbouwstraat bevinden, ontmoeten elkaar op het Mijnbouwplein. De toren en de afgeschuinde zijde op de hoek vormen niet alleen een belangrijk accent van het gebouw en dit verkeersplein. Ze markeren ook de belangrijke verbindings-as, die van de binnenstad over de Michiel de Ruyterweg naar de gebouwen van de TU-Delft aan de Mekelweg loopt. Bovendien vormt de rijzige hoekpartij een opmaat (poortfunctie) voor de universiteitsgebouwen, die aan de Mijnbouwstraat en de Julianalaan liggen.

Het voormalig laboratorium aan het Mijnbouwplein is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde.

Het gebouw heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een functie en vanwege de plaats die het inneemt in de geschiedenis van de Technische Universiteit Delft.

Het gebouw heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de Overgangsarchitectuur, vanwege de plaats die het inneemt in het oeuvre van de architect en vanwege het materiaalgebruik en de detaillering.

Het voormalige laboratorium heeft stedenbouwkundige waarde vanwege de beeldbepalende ligging aan het Mijnbouwplein en de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de omringende gebouwen van de TU.

Het gebouw is gaaf in hoofdvorm, detaillering en materiaalgebruik en nagenoeg gaaf in interieur. [bron: www.monumenten.nl]

Bookmark the permalink.