Korte huishoudelijke vergadering en commissie-avond

Posted By Irene Jacobs


Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2016, te hanteren. 

De statuten van RC Delft Koningsveld zijn in 2011 opgesteld en wijkt op een aantal belangrijke punten af van de verplichte statuten. Zo ontbreekt een omschrijving van de missie in de “eigen” statuten en wordt het bestuur gevormd door de voorzitter, de vorige voorzitter, de inkomend voorzitter en één of meer vice-voorzitters. Volgens de verplichte statuten zijn de bestuursleden van de club in elk geval de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, de vorige voorzitter, een inkomend voorzitter en een of meer vice-voorzitters. Verder worden in de ”eigen” statuten nog andere termen gebruikt die waarschijnlijk na 2011 in de verplichte statuten zijn gewijzigd. 

Het bestuur stelt voor de statuten in overeenstemming te brengen met de verplichte statuten van RI. Dit mede ook gezien mogelijke (bestuurs-)aansprakelijkheidskwesties. In zo’n situatie zou RI zwaar kunnen laten wegen dat de bestuurssamenstelling afwijkt van de verplichte. 

Op de clubavond van 23 april as. wil het bestuur de statutenwijziging in stemming brengen. Het besluit kan worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden. Via de mail ontving iedereen de voorgestelde statutenwijziging.

De rest van de avond kunnen de commissie gebruiken om te overleggen.

 

Bookmark the permalink.