IPCC rapport 2021

Posted By Irene Jacobs


De opwarming van de aarde is overal op aarde merkbaar en de oorzaak is de menselijke uitstoot van broeikasgassen. De grens van 1,5 graad wereldwijde temperatuurstijging bereiken we al over ongeveer tien jaar. Dit zijn een paar belangrijke conclusies uit het nieuwste rapport van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties.

Uit dit nieuwe rapport van de VN blijkt verder overduidelijk dat het klimaat is opgewarmd door de mens. De invloed van de mens is niet meer ‘zeer waarschijnlijk’ maar ‘onbetwistbaar’. Zo’n snelle opwarming als nu is in ieder geval de laatste tweeduizend jaar niet voorgekomen. De opwarming heeft in de hele wereld al grote veranderingen veroorzaakt. Dit is vooral merkbaar doordat weersextremen toenemen. Verder verschillen de effecten regionaal. Zo warmen Noord- en Zuid-Europa beide sterk op, maar wordt het noorden van Europa natter en het zuiden juist droger. Ook dreigen sommige effecten van klimaatverandering onomkeerbaar te worden, zoals de stijging van de zeespiegel.

Het IPCC-rapport van de VN dient als basis voor klimaatbeleid van regeringen wereldwijd. Sinds het vorige IPCC-rapport uit 2013 is de kennis over het klimaat flink toegenomen. Een paar honderd klimaatwetenschappers uit 66 landen hebben jarenlang aan het nieuwe rapport meegewerkt. Van dit nieuwe rapport is nu het eerste deel(opent in nieuw venster)(verwijst naar een andere website) uitgekomen, dat gaat over de natuurwetenschappelijke basis van klimaatverandering. Volgend jaar verschijnen deel twee en drie, over de gevolgen van klimaatverandering en over de mogelijkheden om de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk te verlagen.

Vanavond neemt Eddy ons mee door het nieuw verschenen IPCC rapport 2021.

Bookmark the permalink.