Het terrein van het Oude en Nieuwe Gasthuis

Posted By Irene Jacobs


Op de Gasthuisplaats is ruim 700 jaar enige vorm van ziekenhuiszorg geweest, daarin een van de weinige plekken in Nederland. Al verschillende malen zijn er in de afgelopen decennia plannen geweest voor de herinrichting van dit kale gebied, die geen van alle zijn gerealiseerd. Op dit moment wordt onder coördinatie van Wytze Patijn, voormalig stadsbouwmeester van de Gemeente Delft, gewerkt aan een nieuw plan voor de herinrichting van deze historische plaats in de binnenstad van Delft.

Stadsarcheoloog Steven Jongma vertelt ons vanavond over de archeologische onderzoeken die in de afgelopen decennia op de Gasthuisplaats zijn gedaan. Hij zal daarbij ingaan op de bijzondere historische vondsten van de Gasthuisplaats. Ilse Rijneveld, adviseur monumenten bij de Gemeente Delft, gaat in op de culturele waarde van deze plaats, aan de hand van de historische gebouwen op en aan de Gasthuisplaats.

 Gravure van het Nieuwe Gasthuis uit circa 1680

Bookmark the permalink.