Een nieuw perspectief op samenleven

Posted By Irene Jacobs


Vanavond hebben we geen voordracht. Onze kersverse programmacommissaris lanceerde het idee, om in plaats van te luisteren stil te staan bij ons jaarthema / jaarprogramma: “een nieuw perspectief op samenleven”, gekoppeld aan corona. We kunnen de volgende vragen gaan onderzoeken:  welke mogelijkheden heeft corona geboden, maar ook: wat hebben we verloren? Wat is er nodig om vast te houden wat we willen behouden, en wat is er nodig om te herstellen wat verloren is gegaan of dreigt te gaan?

Denk ter voorbereiding na over je persoonlijke verhaal hierbij. Hoe kijk je naar deze vragen, vanuit je eigen privé perspectief, en/of vanuit de keuzes die je in je bedrijf of baan maakt? We gaan daar dan plenair en per tafel over in gesprek. Het doel is dan vooral onze mening te vormen en aan te scherpen. Misschien concluderen we dat we nog meer willen weten, bijv. een spreker uit een getroffen sector zouden willen vragen. Of misschien inspireert het ons tot actie die we als club kunnen nemen?

Bookmark the permalink.