De volgende fase in de energietransitie: voorbij groene stroom

Posted By Irene Jacobs


Laurens de Vries is vanavond de spreker en hij gaat in op energietransitie. Laurens is universitair hoofddocent aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. Hij doet onderzoek en doceert op het gebied van elektriciteitsmarktontwerp, waarbij hij de onderlinge relaties tussen de fysieke infrastructuur en de (economische) organisatie en regulering ervan analyseert. Hij richt zich op de relaties tussen regelgeving en investeringen, in het bijzonder op hoe de verschillende beleidsinstrumenten voor CO2-emissiereductie, hernieuwbare energie, leveringszekerheid en netwerkcongestiebeheer van invloed zijn op het transitiepad naar een koolstofarm energiesysteem.

Bookmark the permalink.