Bestuursoverdracht

Posted By Irene Jacobs


Lieuwe draagt zijn voorzittershamer over aan Rogier, en blikt terug op zijn afgelopen jaar. Rogier kijkt vooruit en presenteert het nieuwe jaarplan voor onze club! Vanavond zullen Eddy en Mieke als nieuwe leden worden geïnstalleerd. Van harte welkom bij RCDK!

Bookmark the permalink.