Bestuursoverdracht

Posted By Irene Jacobs


Bestuursoverdracht… maar anders dan anders. We krijgen een nieuwe secretaris, maar de andere bestuursleden blijven vanwege de bijzondere crisistijd nog een extra jaar. Zo hebben we meer tijd om invulling te geven aan Edith’s thema én aan het lustrum. Bovendien is de bestuurswissel een weekje uitgesteld omdat het Vakwerkhuis kampt met corona-zieken. Hopelijk kunnen we 19 juli terecht.

Bookmark the permalink.