Wereldberoemd in Weston

Posted By Irene Jacobs


In het lokale weekblad van Weston, de Weston Mercury, is op 14 juli een artikel verschenen over de activiteiten van onze zusterclub. Daarin aandacht voor het Marine Lake Project – en daarbij aandacht voor ons bezoek én onze donatie! Tegen de argumentatie waarom – “The love of Water Projects by the Dutch is recognized worldwide” – is niets in te brengen! Geweldig dat onze bijdrage ook zo een warm dank-je-wel krijgt van de Westonians.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.